Sales terms & Conditions Thai

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายโปรดอ่านนโยบายการขายและการจัดส่งด้านล่างก่อนดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ zumbawearth.com หรือเวอร์ชันมือถือหรือแอปพลิเคชันดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณจากเว็บไซต์ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย" เหล่านี้) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ดีวีดี ซีดี เสื้อผ้า วิดีโอเกม รองเท้า เครื่องประดับ และบัตรของขวัญ ( "สินค้า"). คุณตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวจะรวมถึงการเลือกวิธีการชำระเงินและการป้อนข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณ ในการเชื่อมต่อกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณอนุญาตให้ ZUMBA เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่เลือกและบัญชีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณระบุไว้สำหรับการซื้อสินค้า

 

ข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย

โดยการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณรับรองว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้และปฏิบัติตามข้อผูกมัดใดๆ ใน การเชื่อมต่อกับการซื้อดังกล่าว Zumba ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ในช่วงเวลาของการจัดส่ง การจัดส่งใด ๆ ที่มีผลิตภัณฑ์อาจต้องการลายเซ็นของผู้ใหญ่ที่มีรูปภาพประจำตัวที่ถูกต้องซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐบาลการสั่งซื้อสินค้า

คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำผ่านเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับการยอมรับของ ZumbaWearTH หลังจากทำการสั่งซื้อแล้ว เราจะให้อีเมลยืนยันการรับคำสั่งซื้อของคุณ การยืนยันที่คุณได้รับไม่ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ แต่เราเป็นเพียงการยืนยันการรับคำสั่งซื้อของคุณเท่านั้น เราอาจปฏิเสธที่จะยอมรับหรืออาจยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าคำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันหรือไม่ด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลใดๆ และไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่น หากบัตรชำระเงินหรือวิธีการชำระเงินของคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสั่งซื้อที่ ZumbaWearTH ยกเลิกในภายหลัง เราจะคืนเงินให้คุณ หากคุณไม่ได้รับการยืนยันว่ามีการสั่งซื้อแล้ว โปรดติดต่อเราทางอีเมล zumbawearth@gmail.com คำสั่งซื้อของคุณจะถือว่าได้รับการยอมรับเมื่อจัดส่งและได้รับการยืนยันการจัดส่งตามคำสั่งซื้อของคุณ

 

แม้ว่าเราต้องการให้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับสินค้าของเราได้ แต่เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการไม่ยอมรับคำสั่งซื้อหรือจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ เหตุผลบางประการที่เราอาจดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้:

  • คำสั่งซื้อที่ละเมิดข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน ZIN และ/หรือ SYNC
  • คำสั่งซื้อที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อมูลการเรียกเก็บเงิน การจัดส่ง หรือการชำระเงินไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลของคุณอีกครั้งเมื่อทำการสั่งซื้อ เราไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้ด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  • ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไม่ถูกต้อง เช่น หมายเลขบัตร วันหมดอายุ และ/หรือมูลค่าความปลอดภัยของบัตร
  • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของวิธีการชำระเงินไม่ถูกต้อง (ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ระบุจะต้องเหมือนกับที่สถาบันการเงินของคุณบันทึกไว้) และ/หรือ
  • ที่อยู่สำหรับจัดส่งไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง เช่น ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
  • คำสั่งซื้อที่เราสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือไม่รับคำสั่งซื้อใดๆ ที่เราสงสัยว่าเป็นผลมาจากกิจกรรมฉ้อฉล นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือไม่รับคำสั่งซื้อที่ตามมาจากลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อที่ฉ้อฉลก่อนหน้านี้
  • คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทบัตรเครดิตก่อนหน้านี้

หากคำสั่งซื้อของคุณได้รับการประมวลผลและจัดส่งแล้ว คุณสามารถส่งคืนสินค้าที่คุณสั่งซื้อได้ตามเงื่อนไขของนโยบายการคืนสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับสหรัฐอเมริกา

 

การชำระเงิน

Zumba เสนอวิธีการชำระเงินหลายวิธีให้คุณซื้อสินค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บัตรเครดิตและบัตรเดบิตด้วยภาษีและค่าขนส่ง

ราคาทั้งหมดที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์รวมภาษีที่เกี่ยวข้องแล้ว คำสั่งซื้อทั้งหมดต้องเสียภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการส่งมอบสินค้าและค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้อง

 

ส่วนลดและโปรโมชั่น

ส่วนลดหรือราคาโปรโมชันใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะระบุไว้ ณ เวลาที่ซื้อในหน้าชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ