Shipping Policy Thai

นโยบายการจัดส่ง

(Click here for English)

การสั่งซื้อสินค้า

  • หากสั่งซื้อก่อน 11.59 น. (เวลาประเทศไทย) สินค้าจะจัดส่งภายในวันถัดไป ไม่รวมวันหยุด
  • หากสั่งซื้อหลัง 12.00 น. (เวลาประเทศไทย) สินค้าจะจัดส่งภายใน 2 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด

ในบางกรณีพิเศษ (เช่น มีปัญหาสภาพอากาศ มีคำสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากในช่วงโปรโมชั่นสำคัญ หรือมีงานกิจกรรม ฯลฯ) สินค้าอาจจัดส่งล่าช้า 

วิธีการจัดส่งและระยะเวลาในการจัดส่ง

ระยะเวลาในการจัดส่งเริ่มขึ้นหลังจากพนักงานขนส่งเข้ารับสินค้า วันที่จัดส่งสินค้าคือวันที่ 0 สินค้าจัดส่งวันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด

Flash Express : 1-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลายทางที่จัดส่ง

Kerry Express : 1-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลายทางที่จัดส่ง

หมายเหตุ : ไม่สามารถจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศได้

ข้อมูลทั่วไป

ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อและหมายเลขพัสดุเมื่อร้านจัดส่งสินค้าแล้ว โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขพัสดุได้ตลอด

ส่วนลดค่าจัดส่ง

คำสั่งซื้อที่มียอดรวม 2000 บาทขึ้นไปสินค้าจะจัดส่งฟรี คำสั่งซื้อที่มียอดรวมต่ำกว่า 2000 บาทมีค่าจัดส่ง 50 บาท  

สินค้าที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษอาจมีค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนกดยืนยันคำสั่งซื้อ

นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

  • ร้านรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน สามารถเปลี่ยนสินค้าได้หากสินค้ายังอยู่ในสภาพ 100% ไม่มีตำหนิและยังไม่ได้แกะป้ายสินค้าออก
  • หากพบว่าสินค้ามีตำหนิและต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากรุณาถ่ายภาพสินค้าทันทีเมื่อแกะสินค้าออกเพื่อแสดงเป็นหลักฐานยืนยัน
  • โปรดติดต่อร้านเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า